הורדת תוכנת SCANNER ANGEL

התוכנה מסופקת על גבי תקליטור בערכת הסורק.
למרות זאת, ניתן להוריד אותה על ידי לחיצה על הכפתור בצד ימין.

שימו לב : התוכנה מתאימה למחשבי PC בלבד.

ישראל