כשאתם רושמים את מספר השבב של בעל החיים האבוד
במערכת הSCANNER ANGEL, הוא מיד מתעדכן באופן
אוטומטי בכל הסורקים התומכים במערכת.

ברגע שוטרינר או פעיל בעלי חיים בעל סורק HALO יסרוק את
בעל החיים המדווח, הוא יקבל על כך התראה מיידית על צד המכשיר.

ההודעה תכלול גם את שם הארגון אליו צריך לפנות על מנת לקבל
את פרטי הבעלים.

אסור לשכוח למחוק את רישום השבב ממערכת הSCANNER ANGEL
כאשר בעל החיים נמצא.


מערכת SCANNER ANGEL - איך זה עובד?

ישראל